Skip to main content

IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

1. Atrodoties “EPA” brīvdienu mājiņā un tās teritorijā, Viesis piekrīt iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

2. “EPA” brīvdienu mājiņā un tās teritorijā jāievēro tīrība, kārtība, kā arī LR likumdošanā paredzētās kārtības normas. Nepiesārņot telpas un teritoriju.

3. Telpās un uz terases smēķēt stingri aizliegts. Ārā smēķēt atļauts 10m attālumā no ēkas. Izsmēķus atļauts mest tikai tam paredzētajā vietā, iepriekš rūpīgi nodzēšot. 

4. Aizliegts dedzināt sveces un glabāt telpās viegli uzliesmojošus materiālus. 

5. Ugunskura kurināšana “EPA” teritorijā Nav atļauta. 

6. Saudzīgi jāizturas pret “EPA” īpašumu, jāizmanto iekārtas un aprīkojums atbilstoši to funkcijām, jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Gadījumos, ja tiek konstatēti īpašuma bojājumi, tehniski bojājumi, ārkārtas situācijas (ūdens noplūde, aizdegšanās, stiklu bojājumi vai tml.) nekavējoties jāinformē īpašnieks. 

6.1 Plīts izmantošanai ļauts izmantot tikai traukus, kas ir piemēroti izmantošanai uz indukcijas plītīm. Karstus katlus un pannas jānovieto uz speciālajiem paliktņiem. Aizliegts atstāt ieslēgtu plīti bez uzraudzības, kā arī novietot ugunsnedrošus materiālus uz karstas plīts. 

7. Uzturoties “EPA” brīvdienu mājiņas teritorijā, Viesis apņemas netrokšņot un nerīkot skaļas svinības pēc plkst:23:00. 

8. Beidzoties īres laikam, Viesim jāatbrīvo mājiņu, nododot atslēgas un iznomāto inventāru. 

9. Viesis ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem naktsmītnei un tās inventāram, sedzot radušos zaudējumus pilnā apmērā. 

10. Īslaicīgi atstājot mājiņu , jāaizver ūdenskrāni, jāizslēdz gaisma un elektroiekārtas. Jāaizver logi un durvis. 

10.1 Atslēgu vai vārtu pults nozaudēšanas gadījumā viesim jākompensē jaunu atslēgu vai pults izgatavošanas izmaksas. 

11. Reģistrēšanās atpūtas vietā ir no 15:00 . Izrakstīšanās līdz 11:00 (iepriekš lūdzam saskaņot laiku ). 

Saimnieku tel.nr. saziņai: 26698877, 26378048

 https://www.facebook.com/EPA.2021